Aantal geluksroutes: 7
Aantal soorten geluk: 28
Uitzonderlijk: juichwilgen
Ervaringsmanier: juichen
Locatie: Hillevliet